Melioracija iš lotynų kalbos išvertus reiškia „gerinti“ (lot. meliorare). Kalbant aiškiau, melioracija yra priemonių ir veiklos kompleksas, padedantis pagerinti dirvožemio vandens, oro, šilumos ir maisto medžiagų režimą, taip sudarant sąlygas gausiam ir pastoviam žemės ūkio derliui. Taigi, melioracija – tai pernelyg drėgnų, šlapių žemės plotų sausinimas, kuris vėliau padeda apturėti gausesnį derlių. Atlikti melioracijos darbai sudaro geresnes sąlygas žemdirbystei ir išsaugoja bei padidina dirvos derlingumą.

Yra keletas dirvožemio gerinimo būdų, naudojant melioraciją žemės ūkyje:

Sausinimas – kuomet naudojamos atviro (grioviai) ar […]